Ord som makt och tröst – Sjömanskyrkan Göteborg 24/1