Krig.

Den fria civiliserade världen är i krig, utsatt för ett sorts religiöst korståg utan pardon.

Låt inte resignationen bryta ner ilskan över detta förbannade barbari.

Medlidande, solidaritet med de drabbade.

Läser (igen och igen och igen och igen) att det inte går att sammankoppla muslimsk fundamentalistisk krigföring med islam.

Det är som att säga att de kristna korstågen inte hade med kristendom att göra.