När såg ni en pingstvän med bombbälte senaste?

Lyssnade nyss på Ring P1 där en man jämförde islam med Livets Ord. Vederbörande tyckte att politikern Elisabeth Svantesson borde ha avgått för att hon varit medlem i Livets Ord. Jag vet att många sekulära människor, och många ateister, vill göra det enkelt för sig och dra alla religioner över en kam. Men ett sådant resonemang bottnar ofta i en djup okunskap. Alla religioner är inte likadana. Men när utförde Livets Ord ett terrordåd senast? När sågs en pingstvän med bombbälte? När blev någon bränd i en bur eller halshuggen av ett Jehovas vittne?

Jag skrev en text i Expressen för flera år sedan om det utsatta badifolket i Nepal. Jag skrev om småflickor som blev våldtagna av män som kom med sina lastbilar och i karavan för att våldta dem. Jag skrev att detta kunde ske i hinduismens namn eftersom badifolket i denna kontext sågs som orena och därmed legitima att våldta. Bara man tvättade händerna efteråt…

Jag hade väntat mig avsky och reaktioner. Och dem kom. Men folk var mest rasande på mig för att jag hade mage att jämföra hinduismens fruktansvärda människosyn med en kristen syn på allas lika värde.
Det betyder inte att alla världens hinduer är vedervärdiga brottslingar eller att ingen kristen begått liknande och samma vidrigheten. Men det går inte att hänvisa till Jesus och begå en oförrätt eller en våldshandling.

Men det går med andra religioner. Även om alla välbetalda rätt-tänkare är noga med att dribbla med sanningen och hävda att islamistisk fundamentalism inte har med islam att göra så har islamistisk fundamentalism med islam att göra…

Så enkelt är det. De som utför våldsdåd i islams namn gör det nästan alltid med hänvisning till islam som religion. De anser sig vara de rätta förmedlarna av islam. Och när det nu är så få av de moderata muslimerna som gör motstånd mot detta våld som vi ser överallt i världen så växer misstanken att vi kanske varit lit väl naiva mot religionen islam som sådan.

Får man skriva så? Eller är man islamofob då?

I likhet med Sverige har Tyskland tagit ett stort ansvar i flyktingkrisen. Nu kommer, via den kristna organisationen Open Doors, alarmerande uppgifter om att kristna trakasseras på asylboenden i Tyskland, precis det som skett i Sverige. Det är alltså inte enskilda händelser lite här och där, det sker organiserat och i flera länder och på samma sätt. Varför går det inte att tala om strukturer i de här smmanhangen när det går bra i andra, som tex när det talas om vita, heterosexuella män? Ett mönster är väl alltid ett mönster?

Open Doors skriver: ”Diskriminering och våld mot människor med annan tro (än islam, min notering) förekommer på flyktingcenter i mycket större omfattning än myndigheterna vill tro.”

Ständigt denna naivitet. Ständigt denna ovilja att se mönstret när mönstret inte är ritat av de politiskt korrekta själva.

75 procent av de tillfrågade på flyktingcenter i Tyskland uppger att de vid upprepade tillfällen utsatts för förföjelse. Av 231 personer har 73 stycken fått direkta dödshot! 86 stycken har skadats fysiskt.

80 procent av de tillfrågade kristna flyktingarna efterfrågar separata boenden.
Ett asylboende är ju ett samhälle i miniatyr. Ska vi ha kristna ghetton också? Ska vi ha särskilda stadsdelar där bara muslimer får bo? Ska de kristna bo i förorter, enskilda städer?

Nej, vårt samhälle är inte byggt på det sättet.

Det är för övrigt inte bara kristna som trakasseras, det är homosexuella, ateister och fritänkare och moderata muslimer.Just dem som till stor del håller käften om det som sker, eller som kallar oss som vågar lyfta detta för rasister.

Ni borde skämmas. Stå upp i kampen mot förtrycket istället. Lev som ni lär.