Jesus skulle inte ens hitta sin egen kyrka här…

Ärkebiskopen Antje Jackele´n säger i SRP1 att Jesus inte skulle ha tyckt om svensk flyktingpolitik.

Sverige har världens mest generösa flyktingpolitik och har också haft det under lång tid. Jag tror Jesus skulle gilla det.

Sverige har (sett till sin storlek) tagit emot flest av alla länder i hela Europa.

Jag tror också Jesus skulle förstå att Sverige gör som Sverige gör just nu.

Jag är mer orolig för vart Jesus skulle ta vägen om han nu då släpptes in i Sverige. Ärkebiskopen med anhang har ju med viss iver givit uttryck för att de gärna plockar ner kors och annat som visar att kyrkor i Sverige är kristna. Man ska kunna be åt alla möjliga håll där inne och ett kors, själva symbolen för Jesus, verkar då vara ett hinder för exempelvis muslimer att ta sig till kyrkorna…

Vad de nu skulle vilja göra där?

Skulle Jesus ens hitta till sin egen kyrka?

Dessutom tror jag att Jesus skulle ha ett eller annat att säga till vår ärkebiskop om den oerhörda flathet som hon visat när det gäller alla de miljoner människor som mördas, våldtas, fördrivs och trakasseras just för att de tror på Honom.

Det borde bekymra ärkebiskopen något mer än det verkar göra…

På bussar i huvudstaden just nu slår hennes kyrka flera slag för en väldig massa människor. Ingen av dem är förföljda kristna.

Det är faktiskt en stor skam.