Den mediala elitens kris.

Det skälver i medieSverige. Fundament är på väg att rasa. Stora mäktiga koncerner hotas av konkurs.
Medielandskapet ritas om. Människor söker sig bort från de traditionella medierna, särskilt de stora drakarna. Det görs fortfarande god journalistik hos de stora tidningarna, men de är inte ledande längre, de tar inte täten. De är desperata och försöker kriga sig till angelägenhet och betydelse.

Glappet mellan etablerad och oetablerad media bara växer. Jag tror fortfarande på samtal, på möten. Drömmen hade ju varit att ha ett tv-program på, säg Aftonbladet, där en sådan som jag kunde leda ett debattprogram om allt som sker just nu, gärna tillsammans med någon av tidningens profilerade ledarskribenter. Möten. Samtal, Anslag.

De lär börja sälja Piggelin i kiosken vid grindarna till Helvetet innan det händer men jag gillar tanken.

Under tiden ser vi en av de största drakarna, Stampen, krisa ihop och begära rekonstruktion.

Jag är uppväxt under drakens vingar. GP var Pravda för Västkusten och under många år vägrade de skriva en rad om mig och mitt arbete. Först när jag flyttade från Göteborg ändrades den inställningen.

Det senaste året har GP varit en av ytterst få tidningar som publicerat mina texter.

Men detta handlar inte bara om GP eller Stampen. Det handlar om ett förändrat medialt landskap där elitens makt över folkets informationsintag minskar dag för dag.

Det är en sund utveckling. Men den ställer också krav på både den etablerade media som finns kvar, och den alternativa media som växer fram.

Media är en förtroendebransch. Och just nu är förtroendet för etablerad media minst sagt ansträngd.

En fri och verklig demokrati kännetecknas av ett spektra av åsikter, versioner, synpunkter, tankar och beskrivningar. Tiden när ALL media mörkade, ljög, tystade röster, jagade oliktänkare och avskedade folk för att de tyckte ”fel”  är (som bekant) inte förbi, men den nya tiden ger dessa nya röster en plattform av nå ut på… Och människor läser! Folket söker aktivt upp dessa skribenter.

Och det är som bekant folket som bygger landet…

.